Introduction

Introduction

पृष्ठभूमिः

साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयको नाम नेपालको संविधान २०७२ लागु भइसके पश्चात  संघीयताको अभ्यास संग संगै फेरिएर शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ रहेको छ । देशमा भएको यो परिवर्तन संगै सुरुवाति दिनमा यो कार्यालय  गृह मन्त्रालय अन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहतमा रहेको पनि थियो । त्यसवेला  विविध असहजता महसुस भएसंगै पुनः शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याइयो तर पनि नाम भने फेरिएको छैन । कतिपय सेवाग्राहीलाइ यसको नाम प्रति पनि अस्वभाविकता छ र यसलाइ पहिलेको नामले नै संवोधन गरेको पाइन्छ । नाममा जे जस्तोअसहजता भए पनि खासमा कामसंग सरोकार राख्ने यो कार्यालय संघीयताको मर्मसंगै चलेको छ । हाल स्टाफको दरवन्दी संख्या जम्मा ८ कायम गरिएको छ भने केहि समयको लागि भने केही प्राविधिक र लेखापाल  थप भएको अवस्था छ ।

... Read More