ICT  सम्बन्धि एक दिने कार्यशालाका झलकहरु

मिति २०८०।०७।०२ गते शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कास्कीको समन्वय, Right4 Children को सहआयोजना  र प्रविधि मैत्री समाज कास्कीको आयोजनामा ICT  सम्बन्धि एक दिने कार्यशाला सम्पन्न भयो । सो कार्यक्रमका झलकहरु

Additional Documents
S.N Title View Download
1 कार्यक्रमका झलकहरु View item
2 कार्यक्रमका झलकहरु View item
3 कार्यक्रमका झलकहरु View item