२०८० सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (नियमित, ग्रेडबृद्धि) को समयतालिका सम्बन्धी मिति २०८०/१०/०७ गतेकाे राष्ट्रिय परीक्षा बाेर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय (कक्षा १०) काे सूचना

२०८० सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (नियमित, ग्रेडबृद्धि) को समयतालिका सम्बन्धी मिति २०८०/१०/०७ गतेकाे राष्ट्रिय परीक्षा बाेर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय (कक्षा १०) काे सूचना

Additional Documents
S.N Title View Download
1 २०८० सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (नियमित, ग्रेडबृद्धि) को समयतालिका सम्बन्धी मिति २०८०/१०/०७ गतेकाे राष्ट्रिय परीक्षा बाेर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय (कक्षा १०) काे सूचना View item
2 २०८० सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (नियमित, ग्रेडबृद्धि) को समयतालिका सम्बन्धी मिति २०८०/१०/०७ गतेकाे राष्ट्रिय परीक्षा बाेर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय (कक्षा १०) काे सूचना View item