राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेको शिक्षक/कर्मचारीलाई कारवाही सम्बन्धमा ।

राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेको शिक्षक/कर्मचारीलाई कारवाही सम्बन्धमा ।

Additional Documents
S.N Title View Download
1 राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेको शिक्षक/कर्मचारीलाई कारवाही सम्बन्धमा । View item